,

Spiritueel vs paranormaal

Spiritueel en paranormaal – twee begrippen die nogal eens door elkaar worden gehaald en door elkaar worden gebruikt. Er is echter wel degelijk een verschil tussen deze twee begrippen.
Tijd om wellicht wat helderheid te creëren rondom spiritualiteit en paranormaliteit.

Paranormaal
Paranormaal wil zeggen dat iemand het vermogen heeft om gebruik te maken van andere zintuigen dan de standaard vijf zintuigen (ruiken, voelen, zien, horen en proeven). Paranormaal is bovennatuurlijk en betekent dat je iets gezien, gehoord of gevoeld hebt wat niet natuurlijk is, ook wel het zesde zintuig genoemd!
Bij paranormaliteit horen verschijnselen die wij niet kunnen verklaren aan de hand van de wetten van de natuur. Hierbij kan gedacht worden aan een geestesverschijning (helderzien) het voelen van energieën (heldervoelen) en het horen van stemmen (helderhoren). We spreken van een paranormale ervaring wanneer je iets ziet, hoort of voelt dat niet voor iedereen waarneembaar is. Helaas weten weinig mensen precies wat paranormaal eigenlijk is. Het paranormale is dan ook erg breed; er bestaan verschillende gradaties en mogelijkheden. Eén ding is gelijk: het beschrijft gebeurtenissen of vaardigheden buiten of boven de normale menselijke bevoegdheden of zintuigen.
Iedereen bezit namelijk paranormale gaven, maar niet iedereen ontwikkelt ze.

Spiritueel
Spiritueel zijn is gericht op bewustwording: het in contact zijn met jezelf en met jouw lessen in dit leven. Dit vraagt om een ander bewustzijn, een bewuste(re) manier van leven. Spiritualiteit bestaat vooral uit jezelf en je naasten waarderen en liefhebben. Niet meer oordelen over een ander en vooral niet over jezelf. Of bijvoorbeeld boven je emoties uitstijgen en je er niet meer door laten leiden. Objectief kijken en luisteren naar jezelf en/of situaties en anderen.
Wanneer je spiritueel leeft en je een open mindset hebt, gaat jouw energetische trilling verhogen, wat weer nodig is om bepaalde gaven te ontwikkelen.

Verschillen tussen paranormaal en spiritueel
Paranormaal zijn we allemaal al vanuit onze ziel. In principe is iedereen met bepaalde gaven geboren, maar door opvoeding en/of maatschappij hebben we dit (meestal) niet kunnen ontwikkelen. Daarin zijn natuurlijk ook weer uitzonderingen. Door je zintuigen te trainen (oa. door onze cursus Werken met het zesde zintuig) of andere cursussen te volgen, kan iedereen weer op een bepaald niveau komen.

Denk daar niet te licht over; ook al heb je een gave, als je dat niet regelmatig traint, hoeft het niet altijd te kloppen wat je ‘door ’ krijgt. Omdat je ook met je ratio/verstand te maken krijgt, die jou op een verkeerd spoor kan brengen door ronduit iets te gaan verzinnen. Het is belangrijk daar onderscheid in te kunnen maken.

Spiritueel zijn is heel iets anders en ook zeker niet altijd gemakkelijk. Sommige mensen hebben daar moeite mee, met het niet meer oordelen over zichzelf of een ander. Simpel gezegd, lief te zijn voor jezelf, lief te zijn voor anderen en jezelf op die gezonde 1ste plek te zetten. Eigenlijk zou het je niet meer uit moeten maken wat die ander van je vindt, of.. wat jij van een ander vindt! Ook je lessen leren hier op Aarde is onderdeel van spiritualiteit. Boven je emoties uitstijgen en je er niet meer door laten leiden, ook zo’n moeilijke!

Door middel van spiritualiteit en mediteren komt men verder in contact met zichzelf, maar ook met de Gidsen die bij je horen. Met spiritualiteit ben je voortdurend bezig, het is een levenswijze. Volgens mijn Gidsen is het belangrijk je eerst spiritueel te ontwikkelen, dan kunnen je gaven zich parallel daaraan ontwikkelen, mits je ze regelmatig traint.

We leven nu in een tijd van transformatie, het transformeren van je ‘oude ik’ naar een ‘nieuwe ik’.
Daarin is het ook zeker belangrijk dat je chakra’s in balans zijn en vrij van energetische blokkades. Zij vormen immers de motor van ons energetisch lichaam en zijn daardoor ook een weerspiegeling van onze aardse gezondheid.

Kortom, we zijn allemaal onderweg naar..

Lieve groet Terry-Rose